Poznaj nasze kierunki studiów

Adaptacja budynków PWSZ Oświęcim

Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″Fundusze europejskie dla Małopolski”

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

 

opis niedostepnyMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
opis niedostepnyStarostwo Powiatowe Oświęcim
opis niedostepnyMiasto Oświęcim