Poznaj nasze kierunki studiów

10 lat kształcenia na kierunkach inżynierskich w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu

Data utworzenia: 28 maja 2024r.

Pani dyrektor instytutu nauk inżynieryjno-technicznych przemawia zza mównicy do zebranych na auli gości

W dniu 16.05.2024 w naszej Uczelni odbyła się jubileuszowa konferencja Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych pt.: 10 lat kształcenia na kierunkach inżynierskich w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W DOBIE PRZEMYSŁU 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy

Celem, zorganizowanej przez Instytut konferencji było przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście zarządzania opartego na wiedzy.

Tematyka konferencji skupiała się na aspektach związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami Smart w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:

– Smart City i inteligentne budownictwo w gospodarce 5.0,

– Inteligentne systemy w przemyśle 5.0,

– Gospodarka oparta na wiedzy – młodzi w nauce i praktyce.

Konferencję otworzyła JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, a następnie Dyrektor INIT dr Joanna Stuglik przybliżyła 10 lat funkcjonowania Instytutu wraz z prezentacją najistotniejszych jego osiągnięć. Z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji głos zabrały przedstawicielki współpracującego z MUP Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie, które zaszczyciły nas swoją obecnością.

Elementem bardzo wzruszającym, było przekazanie na ręce JM Rektor laudacji oraz flagi frontowej podpisanej przez walczących z rosyjskim agresorem żołnierzy ukraińskich.

Z okazji 10 lecia Instytut otrzymał listy gratulacyjne od Prezesa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Jerzego Klimczaka (współpracującego z Instytutem od samego początku uruchomienia studiów inżynierskich) oraz od Prezesa ZIAD Bielsko-Biała s.a.Dariusza Mrzygłóda (który wspiera Instytut w uruchomieniu najnowszego kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, liczni przedsiębiorcy oraz zarządzający w przemyśle, przedstawiciele świata nauki oraz studenci.

Pani Rektor pozuje do zdjęcia z panem Adamem Tarniowym i Wiceprezydentem Oświęcimia Pani dyrektor instytutu nauk inżynieryjno-technicznych przemawia zza mównicy do zebranych na auli gości Pani Rektor otrzymała prezent od przedstawicielek w Uczelni w Ukrainie Wiceprezydent Oświęcimia przemawia zza mównicy