Poznaj nasze kierunki studiów

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej i 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej kolejnymi partnerami Uczelni

Data utworzenia: 15 lipca 2022r.

Pani Rektor wraz z Dowódcą 11MBOT po lewej) i Dowódcą 13ŚBOT (po prawej) pozujuą do zdjęcia z podpisanymi porozumieniami w rękach

W piątek 8 lipca 2022 r. w Sali Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy oświęcimską Uczelnią, a  11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” w Rząsce oraz 13 Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej im. płk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” w Katowicach.

W imieniu 11 MBOT dokument podpisał Dowódca Brygady płk Marcin Siudziński, natomiast w imieniu 13 ŚBOT Dowódca Brygady płk Tomasz Białas.

Współpraca ma przede wszystkim na celu:

  • współtworzenie kierunków studiów dedykowanych wojskowości,
  • przyczynienie się do wzrostu liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rezerw osobowych poprzez zaangażowanie partnerów społecznych do popularyzacji służby wojskowej oraz nabywania
    i podnoszenia indywidualnych umiejętności i zdolności obronnych,
  • propagowanie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych,
  • stworzenie stałych ram współpracy cywilno-wojskowej pomiędzy Stronami, kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz wzmacniania świadomości historycznej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym,
  • propagowanie działań mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej i szeroko rozumianych umiejętności pro-obronnych,
  • zdobywanie umiejętności praktycznych przez studentów kierunków z zakresu obronności państwa, bezpieczeństwa narodowego, obrony terytorialnej;