Poznaj nasze kierunki studiów

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie”

Data utworzenia: 29 marca 2017r.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie”

W dniach 20 i 21 marca 2017r. w naszej Uczelni odbyła się  II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: Twarz Innego a cierpienie”.

Zebranych gości powitała w imieniu JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego Kanclerz dr n. med. Katarzyna Matusiak oraz prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Część plenarną w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu otworzył referat Pani prof. zw. dr hab. Eugenii Iwony Laski – Zaniedbywanie dziecka przejawem kryzysu współczesnej rodziny. Następnie swój REFERAT NA TEMAT Masowego naruszania praw człowieka wygłosił prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz prof.  nadzw. dr hab. Wiesław Wójcik – Twarz Innego jako kategoria pedagogiczna. Analiza zagadnienia na przykładzie pedagogiki rodziny.

Część II Sesji Plenarnej w Auli im Kazimierza Piechowskiego PWSZ w Oświęcimiu

Poprowadził  dr hab. Marek Rembierz

Swoje referaty wygłosili:

– Prof. nadzw. dr hab. Edward Nycz – Młode pokolenie i ich rodzice a międzypokoleniowy przekaz wartości;

Sekcje tematyczne poprowadził prof. nadzw. dr hab. Wiesław Wójcik, prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek oraz dr L. Wiatrowska

Dr Stanisław Ciupka – Cierpienie w myśli Paula Ricoera.

Dr Agnieszka Lenartowicz-Podbielska – Etyka poprzedza znaczenie – kilka refleksji aksjologiczno-semiotycznych

wokół myśli Emanuela Levinasa.

Dr Paulina Dubiel-Zielińska, mgr Piotr Zieliński – Cierpienie za cierpienie. Rozważanie o gniewie i sprawiedliwości

po lekturze Nikolasa Franka pt. „Mój ojciec Hans Frank”.

Dr Tomasz Łączek – Kazimierz Piechowski nr 918 – historia brawurowej ucieczki z Niemieckiego obozu koncentracyjnego Aushwitz jako przykład realizacji naturalnej potrzeby człowieka do bycia wolnym.

Prof. nadzw.  dr hab. Marek Paluch, dr Radosław Malikowski – Tragiczne losy ludzkie w okresie II Wojny Światowej istotnym elementem w kształtowaniu właściwych postaw społecznych.

Prof. nadzw. dr hab.  Alina Górniok-Naglik

Prof. nadzw. dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania – Refleksje wychowawcze nad wpływem uroczystości muzycznych.

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek – Twarz Innego – różne oblicza cierpienia i Zagłady.

Dr Andrzej Świerczek – Sytuacja małoletnich w kontekście wykonywania orzeczeń Sądu Rodzinnego o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie ich w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej.

Dr Leokadia Wiatrowska – Spotkanie w wychowaniu – inkontrologia. Nowe błędy wychowawcze.

Dr Artur Łacina-Łanowski – Kultura jako płaszczyzna kontaktu (relacji) z „Drugium”.

Mgr Piotr Czech – Asystent rodziny, pracownik socjalny wobec rodziny – „obcy czy swój”?

Przegląd wzajemnych zależności.

Mgr Zbigniew Małobodobry, mgr Joanna Jarczyk – Policja Polska na terenach okupowanych

 w okresie II Wojny Światowej.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za wspaniałe referaty, a szczególne podziękowania należą się organizatorom Konferencji.