Poznaj nasze kierunki studiów

V Zjazd Szkół noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego

Data utworzenia: 22 czerwca 2017r.

V Zjazd Szkół noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego

W dniu 12 czerwca 2017 r.  w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach odbył się V Ogólnopolski Zjazd Szkół noszących imię rotmistrza Witolda Pileckiego. Naszą uczelnię reprezentowały: Pani Prorektor ds. studenckich dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, p.o. Kierownika Działu Promocji i Projektów Natalia Matyszkowicz oraz Klaudia Muszyńska pracownik administracyjny ds. promocji.

Uroczystość rozpoczęła się w restauracji „Marysin Dwór, gdzie organizatorzy przywitali wszystkich przybyłych gości. Następnie w Parafii Garnizonowej Św. Kazimierza Królewicza w Katowicach odbyła się uroczysta Msza Święta. Kolejnym punktem obchodów była akademia w Pałacu Młodzieży poświęcona pamięci  patronowi wszystkich obecnych szkół rtm. Witoldowi Pileckiemu, a także koncert żeńskiej orkiestry  KWK Krupiński.  Na zakończenie zjazdu zaproszeni goście złożyli  kwiaty pod obeliskiem  rotmistrza oraz wzięli udział  w debacie „Co to znaczy być nowoczesnym patriotą?”

V Ogólnopolski Zjazd Szkół im. rtm. Pileckiego obył się m.in. pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

polskiej Andrzeja Dudy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Dzięki takim uroczystościom pamięć o bohaterskich Polakach jest wciąż żywa, ocalona od zapomnienia.