Poznaj nasze kierunki studiów

19.09.2020 kolejny zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 17 września 2020r.

19.09.2020 kolejny zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

W sobotę 19 września odbędzie się dziesiąty w cyklu II zjazd uczestników projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Spotkania dla wszystkich grup wiekowych rozpoczną się o 9.30 i skończą o 13.00 w budynku Collegium Primum w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przy ulicy M. Kolbego 8 w Oświęcimiu.

W związku z zagrożeniem Covid-19 zajęcia odbędą się z zachowaniem wymaganych przez Sanepid środków ostrożności. Prosimy o przestrzeganie zasad uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu OUMO (wymienione poniżej), zapoznanie się z nowym regulaminem, oraz wypełnienie dodatkowych dokumentów niezbędnych do kontynuacji Projektu (w załącznikach poniżej).

Zajęcia będą trwać w dwóch blokach po półtorej godziny. Przerwy odbywać się będą rotacyjnie.

Każda z grup zrealizuje tego dnia dwa tematy. Harmonogram spotkań dla wszystkich grup:

Tematy dla grup 6-9:

 1. Co to jest pieniądz? Historia i cechy pieniądza.
 2. Odkrywamy tajemnice otaczającego świata poprzez doświadczenia fizyczno – przyrodnicze.

Tematy dla grup 10-12

 

 1. Zajęcia twórcze z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy -(modelowanie baloników, zabawy z chustą KLANZY)”
 2. Produkt i jego cykl życia – rewitalizacja poprzez innowacje

Tematy dla grup 13-16:

 1. Marketing polityczny
 2. Wykorzystaj siłę swojego umysłu – rozwiązywanie różnych zadań i łamigłówek matematycznych

Zakwalifikowani rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z następującą tematyką:

 

 1. Ochrona danych osobowych w perspektywie RODO
 2. RODO a dane osobowe dzieci

 

Zaktualizowany kalendarz spotkań w CYKLU II jest umieszczony na stronie Uczelni: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/nowy-harmonogram-spotkan-ii-cykl/

Prosimy Rodziców/Opiekunów Prawnych o punktualne przybycie oraz odebranie dzieci. Nieobecność Uczestników prosimy zgłaszać na adres mlody.odkrywca@uczelniaoswiecim.edu.pl

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 26-go września 2020.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach w ramach Projektu OUMO

 

 1. W zajęciach stacjonarnych w ramach projektu OUMO mogą brać udział uczestnicy bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wchodzenia na teren budynku wskazanym dla każdej grupy wiekowej wejściem. Uczelnia udostępni trzy osobne wejścia.
 3. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce środkami odkażającymi dostępnymi na Uczelni.
 4. Na terenie Uczelni dostępne będą plakaty prezentujące prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek noszenia maseczki do momentu wejścia do sali.
 6. Zaleca się aby rodzic /opiekun prawny nie przebywał na terenie placówki jeśli nie jest uczestnikiem projektu. Wejście rodzica/opiekuna prawnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Na terenie placówki dozwolone jest krótkie przebywanie jednego z rodziców/opiekunów, który ma obowiązek nosić maseczkę i zdezynfekować dłonie.
 7. Zajęcia dla dzieci odbywają się w grupach liczących ok 12.osób, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 8. Zajęcia dla rodziców/opiekunów prawnych odbywają się w salach wykładowych, z zachowaniem zalecanej przez Sanepid odległości pomiędzy uczestnikami.
 9. Grupy nie będą spotykały się na przerwach. Przerwy będą odbywać się rotacyjnie w wyznaczonych strefach, z możliwością pozostania w sali.
 10. Catering będzie pakowany do indywidualnych torebek spożywczych i rozdawany w sali.
 11. Uczestnicy nie będą zmieniać sali.
 12. W przypadku korzystania z materiałów dydaktycznych jak np. klocki lego We-Do, Edumatrix, itd. Uczelnia udostępni jeden zestaw klocków na osobę, bez możliwości wymiany/podziału.
 13. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia będą czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonych pracowników obsługi.
 14. Uczestnik, u którego wystąpi temperatura, bądź inne objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest natychmiastowo izolowany, a rodzic/opiekun prawny informowany o stanie zdrowia dziecka.
 15. W przypadku kiedy rodzic/opiekun prawny nie wyraża zgody na udział w zajęciach z powodu zagrożenia Covid-19, uczestnik czy domownicy są w kwarantannie lub izolacji domowej, bądź jest nieobecny z innych niezależnych przyczyn, istnieje możliwość nadrobienia materiału w formie elektronicznej.
 16. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach stacjonarnych, materiały z zajęć będą, każdorazowo po zajęciach, przesyłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z materiałami, wypełnić testy przyrostu wiedzy i do dwóch tygodni po zajęciach odesłać je, zgodnie z instrukcją zawartą w korespondencji mailowej.zestnikow projekt