Poznaj nasze kierunki studiów

20 lat PWSZ w Tarnowie

Data utworzenia: 23 maja 2018r.

20 lat PWSZ w Tarnowie

18 maja 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie obchodziła Jubileusz 20 – lecia. Z tej okazji JM Rektor dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ zwołała  uroczyste posiedzeniu Senatu, w którym udział wziął JM Rektor naszej Uczelni  prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W programie obchodów Jubileuszu 20 – lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znalazło się  m.in.: Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, wystąpienie Senatora Profesora Kazimierza Wiatra Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Tarnowie, wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Rektorów PWSZ (KRePSZ), wystąpienie Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli, wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, wręczenie odznaczeń państwowych, wręczanie medali i nagród jubileuszowych „Tarniny” , wspomnienia Profesora Adama Juszkiewicza pierwszego rektora PWSZ w Tarnowie , wykład okolicznościowy pt. Człowiek na scenie Wszechświata wygłosi ks. prof. Michał Heller.

Patronem jubileuszu jest Prezydent RP, Andrzej Duda.