Poznaj nasze kierunki studiów

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Data utworzenia: 7 maja 2018r.

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W.Pileckiego w Oświęcimiu wzięła udział w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu oraz w pochodzie na Plac Kościuszki przed Grób Nieznanego Żołnierza udział wzięli:  Prorektor ds. ogólnych i nauczania dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, Dyrektor Instytutu Informatyki dr Katarzyna Pantoł, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz Zastępca Dyrektora prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Koźbiał, Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gabryś wraz z małżonką prof. nadzw. dr hab. Urszulą Szmatlan-Gabryś,  przedstawiciele nauczycieli akademickich- dr Jadwiga Oleksy, dr Ewa Tyran, mgr Adrian Hardek, mgr Zbigniew Klima, a także reprezentacja studentów.