Poznaj nasze kierunki studiów

30.04.2018 – Zapytanie ofertowe – usługi prawne

Data utworzenia: 4 maja 2018r.

30.04.2018 – Zapytanie ofertowe – usługi prawne
FE_POWER_poziom_pl

30.04.2018 r.

Zapraszamy do składania ofert w przedmiocie zamówienia: usługi społeczne, usługi prawne.

Przedmiotem zamówienia są usługi prawnicze, pomoc prawna oraz przygotowanie dokumentacji w ramach postępowania związanego z udzieleniem zamówień publicznych, w tym: opracowanie dokumentacji, wybór procedury i jej przeprowadzenie w celu właściwej realizacji projektów: „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” (POWR.03.05.00-00-Z049/17)”; „MEDSIM – opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Pielęgniarstwa” (POWR.05.03.00-00-0083/17) finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz przy zamówieniach publicznych związanych z inwestycjami i robotami budowlanymi realizowanymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego          w Oświęcimiu.

Szczegóły dotyczące postępowania na wybór Wykonawcy są zamieszczone w załącznikach poniżej:

pobraneZapytanie ofertowe

wwZałącznik nr 1 – Formularz oferty

wwZałącznik nr 2 – Oświadczenie

pobraneZałącznik nr 3 – Wzór umowy