Poznaj nasze kierunki studiów

Ogłoszenie

Data utworzenia: 9 lipca 2018r.

Ogłoszenie

cig PO WER i UE kolor

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk i instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe realizowanych
w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogłoszenie – rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk

Wniosek Uczelnianego opiekuna

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk

Klauzula-informacyjna

 Oświadczenie uczestnika projektu  (RODO – obowiązuje od 25.05.2018)

 

ogłoszenie – nabór instytucji

Regulamin wyboru instytucji przejmujących

WNIOSEK INSTYTUCJI O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Załącznik 3 – oświadczenie dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych RODO

Załącznik 4 – klauzula informacyjna RODO dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

 Oświadczenie uczestnika projektu (RODO – obowiązuje od 25.05.2018)