Poznaj nasze kierunki studiów

Przypomnienie o złożeniu zestawienia planowanych przedsięwzięć w 2019 r. przez koła naukowe i organizacje studenckie

Data utworzenia: 3 grudnia 2018r.

Przypomnienie o złożeniu zestawienia planowanych przedsięwzięć w 2019 r. przez koła naukowe i organizacje studenckie

Szanowni Studenci,

Pani Prorektor ds. Studentów dr Sonia Grychtoł uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 21 Regulaminu finansowania oraz rejestracji uczelnianych organizacji studenckich, organizacje studenckie, które w 2019 roku chcą uzyskać dofinansowanie działań ze środków uczelni, zobowiązane są do dnia 15 grudnia 2018 r. złożyć preliminarz / zestawienie planowanych przedsięwzięć studenckich na rok kalendarzowy 2019.

Niezłożenie preliminarza wydatków w odpowiednim terminie spowoduje brak możliwości ubiegania się przez organizacje studenckie o środki finansowe uczelni na realizację działań w 2019 roku.


wwwzór preliminarza wydatków