Poznaj nasze kierunki studiów

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu – spotkanie Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego

Data utworzenia: 4 lutego 2019r.

Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu – spotkanie Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego

W ostatnim czasie w Uczelni odbyły się spotkania Zespołu Projektowego oraz  Komitetu Sterującego, które są organami powołanymi w ramach realizacji projektu  pt. „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”, projekt  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podczas spotkań omówiono m.in. zagadnienia dotyczące rekrutacji uczestników projektu oraz funkcjonalności oprogramowania, jakie w ramach projektu ma zostać wdrożone w Uczelni.

Członkowie Komitetu Sterującego:

 1. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski – Rektor Uczelni,
 2. dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – Prorektor ds. Nauczania,
 3. mgr Justyna Kuglin – Kwestor,
 4. dr Bożena Tyran – Kierownik Projektu,
 5. mgr Lidia Pietras – Przedstawiciel Akademickiego Biura Karier,
 6. Elżbieta Pikania – Doradca zawodowy/pracownik Akademickiego Biuro Karier.

Członkowie Zespołu Projektowego:

 1. dr Bożena Tyran – Kierownik Projektu,
 2. dr Joanna Stuglik – Koordynator ds. szkoleń kadry kierowniczej
  i administracyjnej,
 3. dr Radosław Folga – Koordynator instytutów ds. szkoleń studentów,
 4. Agnieszka Borowczyk – Specjalista ds. administracyjnych,
 5. Anna Pawlica – Referent ds. administracyjnych,
 6. Aleksandra Zając – Specjalista ds. kadrowych,
 7. Elżbieta Pikania – Doradca zawodowy/pracownik Akademickiego Biuro Karier,
 8. Paulina Buchała – Koordynator ds. finansów,
 9. Adrian Głażewski – Referent techniczny-informatyk,
 10. Adrian Olek – Referent techniczny-informatyk.

Rekrutacja studentów w ramach projektu nadal  trwa!

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach oraz konsultacjach  z doradcą zawodowym zapraszamy do pokoju 1.13 w budynku CP, gdzie uzyskają szczegółowe informacje i otrzymają formularze zgłoszeniowe. Dodatkowo potrzebne informacje i dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Uczelni w zakładce: „Projekty Unijne”.

Link do strony: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/uczelnia-na-wyzszym-poziomie-zintegrowany-program-rozwoju-pwsz-im-rtm-pileckiego-w-oswiecimiu/