Poznaj nasze kierunki studiów

Informacja dla studentów, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 14 października 2019r.

Informacja dla studentów, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Informujemy, aby studenci, którzy zadeklarowali udział w projekcie  „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu” Projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skontaktowali się z Doradcą Zawodowym – pokój 1.11 w budynku Collegium sub Horologio tel. 33 842 98 45 wew. 144

e-mail : doradca.zawodowy@pwsz-oswiecim.edu.pl

Doradca Zawodowy w miesiącu październiku pracuje zgodnie z poniższym grafikiem:

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.