Poznaj nasze kierunki studiów

Udział studentów Koła Symulacji Medycznej w Małopolskiej Konferencji Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Data utworzenia: 12 listopada 2019r.

Udział studentów Koła Symulacji Medycznej w Małopolskiej Konferencji Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

W dniach 7-9 listopada 2019 r. studenci Koła Symulacji Medycznej uczestniczyli w Małopolskiej Konferencji Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

W czwartek, tuż po zameldowaniu się w hotelu wyruszyłyśmy na miejsce konferencji. W programie zawarte były takie kwestie jak: problemy współczesnego pielęgniarstwa, warunki pracy pielęgniarki i położnej. W dalszej części prelekcji miałyśmy okazję poznać pojęcie zdarzenia niepożądanego oraz dowiedzieć się jak zapobiegać zdarzeniom niepożądanym.

W piątek od rana zaczęliśmy II sesję konferencyjną, która była ukierunkowana na tematy z zakresu położnictwa, w szczególności perinatologii, ginekologii, a także neonatologii. Miałyśmy możliwość poznać m.in. szczegóły przyjścia na świat Krakowskich Sześcioraczków. Po krótkiej przerwie zaczął się III blok konferencyjny podkreślający wielowymiarowość pielęgniarstwa. Zaakcentowany został temat zagrożeń epidemiologicznych, na przykładach różnych instytucji min. szpitala, DPS, czy domu seniora. Poznałyśmy nowe technologie stosowane w leczeniu cukrzycy. Uwydatniony został aspekt konieczności dobrej komunikacji między pielęgniarką, a położną. Zostałyśmy wprowadzone w temat testów DNA, ich sposób przeprowadzenia, a także korzyści jakie płyną z diagnostyki. Część konferencyjną zakończyliśmy lunchem. Wieczorem miałyśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej kolacji, która stworzyła nam możliwość kontaktu z doświadczonymi zawodowo pielęgniarkami. Wieczór dopełnił występ kabaretu.

W sobotę rozpoczęliśmy szkolenia z firmami 3M oraz Becton Dickinson, dzięki czemu poznałyśmy termin MARSI (ang. Medical Adhesive – Related Skin Injuries) oraz sposobu przeciwdziałania temu problemowi wśród pacjentów. Mogłyśmy zaznajomić się z najnowszymi technologiami w dziedzinie terapii dożylnej. IV sesja ukierunkowana była na problemy pielęgnacyjne pacjentów i ich rodzin. Poruszane tematy dotyczyły opieki nad pacjentem opuszczającym szpital, problemów pielęgnacyjnych pacjentek onkologicznych. Został nam przedstawiony model opieki nad seniorem, na przykładzie domów opieki w Innsbrucku. Ostatnia V sesja dotyczyła środowiska pracy pielęgniarek i położnych – .m.in niecodziennych sytuacji, takich jak specyfika pracy na misjach wojskowych, na oddziale psychiatrycznym, a także neonatologicznym.

Dzięki wyjazdowi miałyśmy możliwość poznania wiele doświadczonych zawodowo osób i zdobyć wiedzę niezbędną w aktywnym życiu zawodowym.

Członkowie Koła Symulacji Medycznej