Poznaj nasze kierunki studiów

5. Międzynarodowy Kongres Badań nad Współczesną Edukacją (CEAD 2019)

Data utworzenia: 7 lutego 2019r.

5. Międzynarodowy Kongres Badań nad Współczesną Edukacją (CEAD 2019)
W tym roku 5. Międzynarodowy Kongres Badań nad Współczesną Edukacją (CEAD 2019) odbędzie się w dniach 25 – 27 lipca 2019 roku w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Frankfurcie nad Menem, który jest jednym z głównych ośrodków naukowych, handlowych i technologicznych w Europie oraz Niemczech. Współorganizatorem wydarzenia  jest nasza Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, a także  Stowarzyszenie Badań nad Współczesną Edukacją  (CEAD).
Zapraszamy Wybitnych naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich do wzięcia udziału w Kongresie.
Prezentacje mogą dotyczyć  każdej dziedziny edukacji, np.  pedagogiki, nauk ścisłych, medycznych, literatury, ekonomii.
Referaty, które zostaną przedstawione ustnie, zostaną opublikowane po kongresie jako osobne rozdziały  w niezależnej międzynarodowej książce „Teoria i praktyka w edukacji” lub jako artykuły w różnych czasopismach po recenzji, czy też  on Line zgodnie z życzeniem autora.
Obowiązującymi językami podczas prezentacji są: niemiecki, angielski, polski, turecki i rosyjski.
Kalendarz kongresowy:
– Rozpoczęcie przesyłania abstraktów:  15 stycznia 2019r.
– Termin ostateczny przesyłania abstraktów: 30 kwietnia 2019r.
– Ogłoszenie wybranych abstraktów: 25 lutego 2019r. – 05 maja 2019r.
– Data rozpoczęcia wcześniejszej rejestracji: 25 lutego 2019r.
– Termin ostateczny wcześniejszej rejestracji: 10 maja 2019r.
– Termin ostateczny późnej rejestracji: 30 maja 2019r.
– Ogłoszenie programu kongresowego: 30 czerwca 2019r.
– Rozpoczęcie kongresu: 25 lipca 2019r.
– Zakończenie kongresu: 27 lipca 2019r.
Wszystkie szczegóły i informacje dotyczące kongresu oraz wyjazdu można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.ceadder.org, kongre.avruparuyasi.com.tr, https://www.frankfurt-university.de/hochschule/, https://www.frankfurt-university.de/en/about-us/
Wszelkie zapytania można kierować na adres: ceadmugla@gmail.com
Czekamy na Twój udział i wsparcie!