Poznaj nasze kierunki studiów

76. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich

Data utworzenia: 27 stycznia 2021r.

76. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich

Dziś obchodzimy 76. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące obostrzenia, tegoroczna uroczystość miała charakter indywidualny.

W imieniu Społeczności Akademickiej Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, w celu upamiętnienia wszystkich ofiar zamordowanych w okresie II wojny światowej, kwiaty oraz znicze złożyli: Rektor MUP Oświęcim dr Sonia Grychtoł, Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak oraz Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga.

Władze Uczelni w ramach obchodów na terenie miasta Oświęcim oddały hołd:

  • ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz, przy pomniku z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic”,
  • robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz, przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości”,
  • Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej, przy obelisku znajdującym się na ul. Chemików,
  • oświęcimskim Żydom – na Cmentarzu Żydowskim,
  • żołnierzom polskim poległym w czasie II wojny światowej, przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym,
  • żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej, przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym,
  • żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach, przy tablicy znajdującej się na Cmentarzu Parafialnym, upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice,
  • mieszkańcom miasta i ziemi oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej, przy tablicy pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
  • więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz Żołnierzom Armii Radzieckiej, przy obelisku i Zbiorowej Mogile,
  • na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki.