Poznaj nasze kierunki studiów

82. rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bor/Budy Frauenstrafkompanie

Data utworzenia: 26 czerwca 2024r.

82. rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bor/Budy Frauenstrafkompanie

W dniu 25 czerwca 2024 r. Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak wzięła udział w obchodach 82. rocznicy utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bor/Budy Frauenstrafkompanie.

Uroczystość zorganizowana przez Fundację Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau miała na celu upamiętnienie powstania Karnej Kompanii Kobiet. Podczas wydarzenie przytoczona została krótka informacja dotycząca historii powstania komanda:

„Jak podają materiały źródłowe powstanie Karnej Kompanii Kobiet wiązało się bezpośrednio z ucieczką 24 czerwca 1942 roku z komanda kobiecego KL Auschwitz polskiej więźniarki Janiny Nowak. Niemcy, by zaostrzyć dyscyplinę, zastosowali odpowiedzialność zbiorową. Wszystkim 200-tu kobietom z jej komanda ogolono głowy, a samo komando przekształcono w karną kompanię i 25 czerwca wraz z 200-stoma Żydówkami różnych narodowości wśród których były, Słowaczki, Rosjanki, Ukrainki, Jugosłowianki, Czeszki oraz Niemki odesłano do nowo utworzonego karnego podobozu w Borze/Budach.

Więźniarki karnego komanda bez względu na pogodę, czy porę roku pracowały przy pogłębianiu oraz oczyszczaniu brzegów pobliskich stawów z sitowia oraz tataraku, pracowały w lesie przy wyrębie drzew. Wykonywały także większość prac rolniczych na okolicznych polach. Ciężkie warunki pracy oraz okrutne traktowanie przez więźniarki funkcyjne dla wielu kończyło się śmiercią.

W drugiej połowie sierpnia 1942 r. część komanda kobiet przeniesiono do obozu żeńskiego w KL Birkenau. Po niespełna dwóch miesiącach od utworzenia karnego podobozu było to 137 polskich więźniarek – tyle zdołało przeżyć z 200 skierowanych kobiet z pierwszego transportu do karnej kompani w czerwcu.

Ostatecznie w marcu 1943 r. karne komando kobiece zostało przeniesione do obozu kobiecego w KL Birkenau, a w miejscu Karnej Kompanii Kobiet utworzono podobóz kobiecy KL Auschwitz Frauenlager Bor/Budy.”

Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia, Dagmar Kopijasz – współzałożyciel fundacji zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia wystawy znajdującej się w środku budynku, a także zaprezentował najnowszy eksponat – oryginalne szklane ampułki, podpisane na etykietach symbolem Be 10 34. Były to preparaty firmy Bayer, które testowano  na więźniarkach i więźniach kompleksu obozowego KL Auschwitz-Birkenau wbrew ich woli.

Kobieta prowadząca uroczystość stoi przy mikrofonie i w ręku trzyma teczkę Kobieta prowadząca uroczystość mówi do mikrofonu, a koło niej znajduje się tablica pamiątkowa, pod którą znajdują się wiązanki patriotyczne Na zdjęciu znajdują się trzy fiolki z preapratem testowanym na więźniarkach, które są umieszczone w szklanym etui. Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju, Pani Wicestarosta Powiatu Oświęicmskiego oraz jeden mężczyzna stoją przy eksponacie i go oglądają Pani Prorektor wraz z zebranymi gościami oczekują na rozpoczęcie uroczystości na terenie muzuem. Wszysyc zebrani goście stoją z wiązankami kwiatów i czekaja na rozpoczęcie uroczystości.