Poznaj nasze kierunki studiów

Nowy moduł specjalnościowy na kierunku Finanse i rachunkowość!

Data utworzenia: 27 czerwca 2023r.

Nowy moduł specjalnościowy na kierunku Finanse i rachunkowość!

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, Centrum Technologii i Jakości przy współpracy z innymi uczestnikami projektu, stale wypełnia poszczególne zamierzone zadania i realizuje wyznaczone cele, takie jak np. miniony niedawno Tydzień Jakości Kształcenia, czy zrealizowany jeszcze wcześniej Tydzień Kompetencji.

Kolejnym z celów projektu, tym razem w zakresie obszaru związanego z umiędzynarodowieniem procesu kształcenia, jest wprowadzenie w ofercie Uczelni modułu specjalnościowego w języku angielskim na studiach pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

W dniu 26 czerwca 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu studenckiego, decyzją Senatu, uchwalono nowy, zmodyfikowany program studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 na powyższym kierunku, uwzględniający moduł specjalnościowy pn. Modern finance and accounting, prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Zawiera on specjalistyczne przedmioty realizowane w oparciu o innowacyjne metody i narzędzia dydaktyczne, takie jak:

  • International Tax Law
  • Behavioral Economics in Financial Services
  • Accouting Concepts and Methods
  • Bussiness Inteligence & Online Accounting
  • Social Insurance System
  • Lean Financial Accounting
  • Financial Aspects of Social Economics
  • Financial Revision and Audit
  • Labor Law and Labor Costs
  • PR in Financial Services

Uruchomienie powyższego modułu specjalnościowego uzależnione będzie od preferencji studentów na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zachęcamy do rekrutacji!