Poznaj nasze kierunki studiów

Szkolenie z BHP dla studentów I roku- dodatkowy nabór

Data utworzenia: 24 października 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Uprzejmie informujemy,

iż dodatkowe obowiązkowe szkolenie z BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych przyjętych w naborze uzupełniającym odbędzie się w dniu 17.11.2023 godz.15.15,  Aula im. Kazimierza Piechowskiego, bud. Collegium sub Horologio.

Przewidziany czas trwania szkolenia to 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie jest obowiązkowe – zaliczenie pierwszego semestru uwarunkowane jest między innymi uczestnictwem w szkoleniu.

Studenci, którzy mogą okazać dokument potwierdzający ich uczestnictwo w takim szkoleniu – otrzymują zaliczenie szkolenia bez konieczności jego realizacji.