Poznaj nasze kierunki studiów

Nabór instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe, realizowanych w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

Data utworzenia: 30 października 2018r.

Nabór instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe, realizowanych w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza nabór instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe, realizowanych w ramach projektu ,,Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – V nabór w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu studenci II, III i IV roku studiów prowadzonych przez Uczelnię będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6 – miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do sierpnia 2019 r.
Wniosek o udziału w projekcie należy złożyć do Biura Rektora (dziennik podawczy pok. 1.05), w terminie do 5 listopada 2018 r.
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 98 10.

Program praktyk zawodowych w PWSZ – Oświadczenie uczestnika projektu wszyscy(RODO – obowiązuje od 25.05.2018)-1 Regulamin wyboru instytucji przejmujących WNIOSEK INSTYTUCJI O UDZIAŁ W PROJEKCIE