Poznaj nasze kierunki studiów

Absolwenci Legii Akademickiej otrzymali powołania do służby wojskowej

Absolwenci Legii Akademickiej otrzymali powołania do służby wojskowej

W dniu 14 czerwca 2019 r. w naszej Uczelni odbyło się uroczyste wręczanie kart powołań do służby wojskowej dla Absolwentów Legii Akademickiej.

Czternastu studentom- absolwentom Legii karty powołań wręczyli: kpt. Maciej Michalczyk (Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu),  ppłk rez. dr Antoni Krauze (wykładowca w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego) oraz Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzyna Matusiak.

Na podstawie kart powołań studenci zostali skierowani do ośrodków szkoleniowych znajdujących się w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju, aby zrealizować część praktyczną szkoleń Legii Akademickiej.