Poznaj nasze kierunki studiów

„Akademia środków trwałych” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

„Akademia środków trwałych” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 8 i 10 czerwca 2021 r. w godzinach 8.30 – 14.30, zaplanowane zostało szkolenie „Akademia środków trwałych”  dla pracowników naszej Uczelni, organizowane na platformie ClickMeeting w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Celem szkolenia jest omówienie tematyki rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztów finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy. Uczestnicy szkolenia usystematyzują i pogłębią swoją wiedzę dotyczącą przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych. Nabędą umiejętności kwalifikowania poniesionych kosztów, podniosą kwalifikacje w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.