Poznaj nasze kierunki studiów

Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej

Data utworzenia: 24 lutego 2017r.

Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. ogłasza naborów Uczestników Projektu Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.
Planowane nabory:
27.02.2017 – 03.03.2017
W ramach naborów Uczestnicy Projektu mogą uzyskać na podstawie Indywidualnego Planu Działania następujące wsparcie:
– doradztwo zawodowe – obligatoryjnie
– pośrednictwo pracy – obligatoryjnie
– warsztaty z autoprezentacji – obligatoryjnie
– poradnictwo psychologiczne/coaching
– szkolenia
– bony szkoleniowe
– staże
Informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie na stronie: Aktywna Młodzież