Poznaj nasze kierunki studiów

Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 17 grudnia 2020r.

Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce  – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Już jutro 18 grudnia w godzinach 9.00-13.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie dla pracowników naszej Uczelni „Archiwum zakładowe – nowe zasady obiegu, archiwizacji i brakowania dokumentacji w jednostce” w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz pracy w archiwum jednostki organizacyjnej. Szczegółowo omówienie zostaną nowe przepisy znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.