Poznaj nasze kierunki studiów

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 23 kwietnia 2021r.

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 26 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy trzecią edycję szkolenia „Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością ”, które organizowane jest dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 9001 oraz weryfikowania działań poaudytowych.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Google Hangouts w dniach:

26, 27, 28 i 29 kwietnia br. , w godz.: 16:00-21:00 (harmonogram przewiduje krótkie przerwy kawowe).


Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.