Poznaj nasze kierunki studiów

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 29 października 2021r.

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach od 3 do 5 listopada 2021 r. odbędzie się czwarta edycja szkolenia „Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością ”, które organizowane jest dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Szkolenie wyposaży jego uczestników w wiedzę niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 9001 oraz weryfikowania działań poaudytowych.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Google Hangouts w dniach 3, 4 i 5 listopada 2021 r. w godzinach 15:00-21:30 (harmonogram przewiduje krótkie przerwy kawowe).

 


Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.