Poznaj nasze kierunki studiów

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 14 lipca 2020r.

Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością  – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 14 lipca 2020 r. rozpoczynamy cykl szkolenia „audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością ”, które organizowane jest dla studentów naszej Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”. Szkolenie wyposaży jego uczestników w wiedzę niezbędną do przygotowania i przeprowadzenia audytów wewnętrznych na zgodność z normą ISO 9001 oraz weryfikowania działań poaudytowych.

 

Szkolenie odbędzie się na platformie Google Hangouts w dniach:

14 lipca – godz. 15.30-21.00,

15 lipca– godz. 15.30-21.00,

16 lipca – godz. 15.30-21.00,

17 lipca – godz. 15.30-18.45.

 

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.