Poznaj nasze kierunki studiów

Niezwykły Otwarty Bal Akademicki A.D. 2017

Data utworzenia: 20 lutego 2017r.

Niezwykły Otwarty Bal Akademicki A.D. 2017

W dniu 18 lutego br. odbył się kolejny Otwarty Bal Akademicki Uczelni. Tym razem Bal odbył się w kompleksie wypoczynkowym Molo Resort w Osieku. W Otwartym Balu Akademickim wzięli udział nauczyciele akademiccy, administracja Uczelni oraz goście, wspaniali przyjaciele Uczelni.

Oficjalnego otwarcia balu dokonał JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wraz z małżonką. JM Rektor powitał wszystkich uczestników balu: Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta z małżonką, Wicestarostę Powiatu Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego z małżonką, Kanclerz Uczelni dr n. med. Katarzynę Matusiak z małżonkiem, Kwestor Uczelni Justynę Kuglin z małżonkiem, dyrektorów Instytutów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.

Zaproszenie na bal przyjęli także gremialnie pracodawcy, z którymi Uczelnia współpracuje. JM Rektor przywitał bardzo serdecznie Prezesa Firmy ’’Omag’’ w Oświęcimiu Pana Łukasza Dziędziela wraz z małżonką. Należy podkreślić, że Pan Łukasz Dziędziel jest Wiceprzewodniczącym Konwentu Uczelni.

Szczególnie serdeczne słowa JM Rektor skierował do dr hab. Mirosława Wilczyńskiego. Pan dr hab. M. Wilczyński jest współtwórcą oświęcimskiego pielęgniarstwa. Był profesorem naszej uczelni, a obecnie sprawuje funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi. Pan M. Wilczyński będąc na Balu podkreśla swoje związki z oświęcimską Alma Mater.

Niemal już stało się tradycją, że w Balu Akademickim biorą udział rektorzy z innych uczelni.
I tym razem też tak było. Gościem Balu była prof. Bożena Sieradzka-Baziur Prorektor Uczelni Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zwracając się do uczestników Otwartego Balu Akademickiego JM Rektor powiedział, podkreślił, że Bal Akademicki pokazuje istnienie w Oświęcimiu środowiska akademickiego.

Następnie JM Rektor wzniósł toast za pomyślność Uczelni i jej rozwój, planowane nowe kierunki studiów. Po toaście wszyscy ruszyli do pierwszego tańca, którym rozpoczęto wspaniały bal.

Słowa podziękowania za organizację Otwartego Balu Akademickiego należą się Pani Kanclerz dr n. med. Katarzynie Matusiak oraz  Pani Kierownik Działu Promocji Natalii Matyszkowicz.

Z rozmów, a także i zdjęć wynika, że wybór Kompleksu Wypoczynkowego Molo Resort
w Osieku był jak najbardziej trafny i udany.

Na następny bal zapraszamy już za rok…