Poznaj nasze kierunki studiów

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopnia – nowym kierunkiem na Uczelni!

Data utworzenia: 9 grudnia 2022r.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II stopnia – nowym kierunkiem na Uczelni!

Szanowni Państwo!

Z wielką radością informujemy, że Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 grudnia 2022 roku otrzymaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE!

Kierunek oferować będzie dwa moduły:

 • OBRONA POWSZECHNA I RATOWNICTWO
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I KRYMINOLOGIA

Studenci kierunku zdobędą wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne kojarzone ze znajomością realiów współczesnego świata.

Jako absolwenci posiadać będą umiejętności:

 • przywódcze,
 • z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, samorozwoju i pogłębiania wiedzy,
 • pracy pod presją czasu,
 • radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy z wykorzystaniem sprawności fizycznej,
 • kierowania działaniami w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • samodzielnego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • prezentowania własnych poglądów na różnorodne tematy, szczególnie te dotyczące bezpieczeństwa,
 • rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • angażowania się w życie społeczne, z zachowaniem szczególnego akcentu na aktywności związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Ponadto będą mogli starać się o pracę między innymi w podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem społeczności lokalnych, w służbach mundurowych: policji, siłach zbrojnych, straży granicznej, służbie więziennej,  czy straży pożarnej, przedsiębiorstwach, które zajmują się ochroną osób i mienia, organizacją konwojów oraz imprez masowych, a także podmiotach które organizują wewnętrzne służby ochrony instytucji i firm.

 

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z ofertą tego kierunku: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/studia/kierunki-studiow/spoleczno-humanistyczne/bezpieczenstwo-wewnetrzne-studia-magisterskie/

 

POZWOLENIE Bezpieczeństwo wewnętrzne, st. II stopnia, profil praktyczny (PDF)


Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl
pok. 2.13 Collegium Primum