Poznaj nasze kierunki studiów

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021

Data utworzenia: 23 listopada 2021r.

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021

Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program
edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego
bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.


Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im.

Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków
pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji
z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Środowisko 2021 realizowany zostanie poprzez internetowy system
do zdalnej komunikacji.

Podczas kursów uczestnicy poznają odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
 • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy?
 • Kto jest odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie?
 • Jakie uprawnienia powinieneś zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
 • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej


Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:

 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Urzędu Dozoru Technicznego
 • Wyższego Urzędu Górniczego
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021-Uczelnie – informacje szczegółowe (PDF)


Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

 

Harmonogram:

Aby zapisać się na warsztaty, należy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.
Informacje dostępne są również na FB:
www.facebook.com/BezpiecznePraktyki


Bezpieczne Praktki