Poznaj nasze kierunki studiów

Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków

Data utworzenia: 2 kwietnia 2020r.

Bezpłatne lekcje online dla dydaktyków

W związku z koniecznością prowadzenia zajęć i lekcji online, ruszył bezpłatny kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie e-learningu.

Szkolenie skierowane  jest do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni.

Kurs został przygotowany przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby każdy nauczyciel mógł prowadzić kształcenie na odległość, przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Znaleźć go można na platformie edukacyjnej https://navoica.pl.  i skorzystać w dowolnym czasie, oczywiście bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące platformy Navoica można zaleźć w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/nauka/bezplatne-lekcje-online-dla-dydaktykow-z-wykorzystaniem-technologii-informacyjno-komunikacyjnych