Poznaj nasze kierunki studiów

Biblioteka NIECZYNNA

Data utworzenia: 21 maja 2020r.

Biblioteka NIECZYNNA

Szanowni Państwo,

wypożyczalnia i czytelnia Biblioteki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu są zamknięte do odwołania.

W godzinach od 8.00 do 14.00 poprzez konto e-mail biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl udzielana jest informacja naukowa i biblioteczna oraz przekazywane są kody do dostępów zdalnych do platformy Ibuk Libra oraz EBSCO, do których jest możliwy dostęp z domu.

 

Zapraszamy także na zaktualizowaną podstronę Biblioteki – WBN i Bazy on-line.


Opis Ibuk Libra i osiemnastu dostępnych Baz EBSCO:

  • IBUK Libra to czytelnia on-line, która daje dostęp do podręczników akademickich i publikacji naukowych w języku polskim. W 2020 roku oferujemy 1804 tytuły. Można skorzystać z książek na komputerach domowych, tabletach, smartfonach poprzez adres http://libra.ibuk.pl/ Przy zdalnej rejestracji należy podać kod PIN, który można otrzymać pisząc na biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl .

Szczegóły rejestracji w pliku pdf PIN na stronie internetowej Biblioteki.

 

  • Bazy danych EBSCO (Wirtualna Biblioteka Nauki):

– Baza Business Source Ultimate pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje bezprecedensowe bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

– Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

eBook Academic Collection to zbiór 170.000 książek od 540 wydawców z całego świata z zakresu: psychologii, nauk humanistycznych, nauk stosowanych, nauk społecznych, edukacji, matematyki, nauk medycznych, nauk przyrodniczych, nauk politycznych, ochrony środowiska, prawa, krytyki literackiej, biznesu i ekonomii, chemii, informatykę, inżynierii i wiele innych.

MEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych.

Health Source – Consumer Edition Baza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition Ta baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych

Baza Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Regional Business News Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełna listę tytułów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji.

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

MasterFILE Reference eBook Collection This ebook reference collection offers a rich selection of eBook titles covering a broad range of general reference subjects. Topics include biography, history, careers, cooking, literature, genealogy, health, parenting, personal finance, politics, architecture, science, current events, social-emotional health, sports, and travel.

– Baza ERIC, Education Resource Information Center, udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in Education oraz Resources in Education Index.

European Views of the Americas: 1493 to 1750 Ta nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

– Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open Access).

Agricola Ta baza danych zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Baza AGRICOLA, której zakres chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 mln cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych związanych z rolnictwem.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 560 głównych czasopism tematycznych, blisko 50 czasopism priorytetowych oraz niemal 125 wybranych czasopism; obejmuje również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

MasterFILE Premier Multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst niemal 1700 czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny MasterFILE Premier obejmuje właściwie wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą ponad 592 000 fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost

– Baza OpenDissertations jest ogólnodostępną bazą stworzoną w celu zapewnienia pomocy badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych. Stworzona przy szczodrym wsparciu Fundacji H.W. Wilsona oraz Congregational Library & Archives w Bostonie, korzysta z opublikowanej wcześniej witryny EBSCO American Doctoral Dissertations, a także z dodatkowych metadanych prac doktorskich udostępnianych przez wybrane uczelnie i uniwersytety z całego świata. Dzięki temu, że naukowcy będą mogli korzystać z cytatów badań prowadzonych przez absolwentów z okresu od początku XX wieku aż do chwili obecnej, baza ta będzie się stale powiększać dzięki regularnym aktualizacjom i nowym partnerstwom z instytucjami przyznającymi tytuły naukowe.