Poznaj nasze kierunki studiów

WBN i Bazy on-line

Zapraszamy do korzystania z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki, platformy IBUK Libra, zasobów bibliotek cyfrowych, czasopism i książek w wolnym dostępie, bezpłatnych kursów.

 

POLECAMY DO NAUKI:

UWOLNIJ NAUKĘ https://uwolnijnauke.pl/baza-wiedzy
Odnośniki do polskich portali informacyjnych o otwartych zasobach (open access), polskie repozytoria otwarte, repozytoria publikacji 43 Uczelni, repozytoria danych badawczych (6), repozytoria danych przydatnych w nauce, czasopisma otwarte, POLSKIE ZASOBY EDUKACYJNE, lista repozytoriów światowych, wyszukiwarki publikacji dla całego świata, czasopisma naukowe wolnym dostępie,

PLATFORMA OTWARTEJ NAUKI http://pon.edu.pl
to serwis, w którym we współpracy z bazami bibliograficznymi udostępniamy polskie czasopisma naukowe. 339967 artykułów z 1043 czasopism jest już bezpłatnie i natychmiast dostępnych dla każdego.

OTWÓRZ KSIĄŻKĘ http://otworzksiazke.ceon.pl/ksiazki/
544 książki NAUKOWE (w tym legalne skany podręczników), które można pobrać lub przeczytać w serwisie

Navoica.pl https://navoica.pl

Bezpłatne kursu online oferowane przez polskie uczelnie i instytucje. Polska platforma z kursami typu MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI https://depot.ceon.pl
Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej.

KATALOG AKADEMICKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH https://www.legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-studentow/akademickie-biblioteki-cyfrowe/repozytoria-polskich-uczelni
Legalna Kultura przygotowała listę repozytoriów działających na polskich uczelniach wyższych i najważniejszych ośrodkach naukowych w naszym kraju. Można z nich korzystać na zasadzie otwartego dostępu.

OPEN AGH E-PODRĘCZNIKI https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php
Bezpłatne e-podręczniki akademickie z fizyki, informatyki, matematyki i chemii

OTWARTA NAUKA https://otwartanauka.pl/baza-wiedzy
Baza wiedzy strony Otwarta nauka zawiera ABC otwartego dostępu, publikacje (ksiązki, broszury, raporty), narzedzia i serwisy

OTWARTA NAUKA (ICM UW) https://icm.edu.pl/edukacja/otwarta-nauka/
Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Platforma Otwartej Nauki, serwis Otwórz książkę, Repozytorium Ceon, Wirtualna Biblioteka Nauki, kolekcja Biblioteka Nauki, serwis Otwarta nauka