Poznaj nasze kierunki studiów

Darczyńcy biblioteki

 • Pracownicy Uczelni
 • Czytelnicy Biblioteki Uczelnianej
 • Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Ambasada Federacji  Rosyjskiej w RP – Attache Sergey Czubin
 • Bertelsmann Stiftung
 • Biblioteka Instytutu Filologii Słowian Wschodnich UJ w Krakowie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Sejmowa – Kancelaria Sejmu
 • Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
 • Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie
 • Instytut Goethego w Bonn
 • Instytut Goethego w Krakowie
 • Instytut Historii UJ w Krakowie
 • Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 • Instytut Politologii UJ w Krakowie
 • Katedra Filologii Angielskiej UJ w Krakowie
 • Katedra UNESCO przy UJ w Krakowie
 • Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec – Konsul Generalny dr Thomas Gläser
 • Kultura Rosyjska Sp. z o.o. Warszawa
 • Małopolska Fundacja „POWRÓT Z U”
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie
 • Oświęcimskie Centrum Kultury
 • Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe
 • Oxford University Press w Krakowie
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu
 • Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
 • PW „Balabos” – Oświęcim
 • Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury – Dyrektor Sergey Skaczko
 • Rotary Club  – Oświęcim
 • Spółka BiW – Warszawa
 • StatSoft Polska Sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie Romów w Polsce
 • Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

 • ABE Marketing – Filia Kraków
 • Antykwariat „Skrypt” – Kraków
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Księgarnia „Columbus” – Kraków
 • Księgarnia Naukowa – Kraków
 • Księgarnia PWN – Kraków
 • Philipp Reclam Jun. Verlag GmbH
 • Picart International
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Redakcja miesięcznika „Książki – Magazyn Literacki”
 • Redakcja miesięcznika „Notes Wydawniczy”
 • Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku
 • Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Wydawnictwo „Branta”
 • Wydawnictwo „Difin”
 • Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej
 • Wydawnictwo  „Prószyński i S-ka”
 • Wydawnictwo PWSZ w Chełmie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Elblągu
 • Wydawnictwo  PWSZ w Legnicy
 • Wydawnictwo  PWSZ w Lesznie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Nowym Sączu
 • Wydawnictwo  PWSZ w Płocku
 • Wydawnictwo  PWSZ w Sulechowie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Tarnowie
 • Wydawnictwo  Sejmowe
 • Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydawnictwo „WAM” Księża Jezuici
 • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
 • Wydawnictwo  „Znak”