Poznaj nasze kierunki studiów

O bibliotece

Biblioteka  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest  ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.  Jej rolą jest wspieranie procesów naukowych i edukacyjnych, poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji naukowej studentom, pracownikom dydaktycznym oraz środowisku lokalnemu, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Biblioteka była tworzona od podstaw w roku akademickim 2005/2006. Rok ten był również pierwszym w działalności oświęcimskiej PWSZ. Niewielkie pomieszczenie w budynku zastępczym przy ul. Bema zajmowała  do czerwca 2006 roku. Później, wraz z całą Uczelnią przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Kolbego 8.

Aktualnie Biblioteka dysponuje Czytelnią Multimedialną i Prasy, Czytelnią iWypożyczalnią Książek, Wypożyczalnią Międzybiblioteczną oraz czterema magazynami bibliotecznymi. W zasobach  znajduje się ponad 40 tysięcy pozycji,  pochodzących zarówno z zakupów, jak i systematycznie pozyskiwanych  darów. Są to oprócz książek – czasopisma, materiały audiowizualne, programy do nauki języków obcych, bazy danych.

W 2012 r. Biblioteka wzbogaciła się o bogaty zbiór książek likwidowanego właśnie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej.

Zakres informacji oferowanych przez Bibliotekę dodatkowo poszerza tworzona na miejscu baza danych zawierająca ponad 37 tysięcy rekordów artykułów z opracowanych czasopism.

W Czytelni Prasy Biblioteki MUP studenci mają do dyspozycji bezpłatny Internet  oraz prasę fachową: czasopisma naukowe i popularnonaukowe, także w językach obcych,  gazety codzienne, tygodniki i inne. Dla studentów z dysfunkcją wzroku zakupiono nowoczesny komputer z oprogramowaniem wspomagającym  pisanie – Dolphin Guide (duża czcionka, instrukcje głosowe).

Uzyskanie w Bibliotece indywidualnego hasła  umożliwia  korzystanie z  internetowego archiwum „Gazety Wyborczej”. Można przeglądać bazę danych Polskiej Bibliografii Lekarskiej, czytać książki elektroniczne w bazie ibuk LIBRA (teksty dostępne w całości) oraz  korzystać z Electronic Information for Libraries Direct – eIFL Direct – informacyjnej bazy czasopism w konsorcjum eIFL-EBSCO  (dostęp on-line do pełnotekstowych baz gazet i czasopism). Ebsco oraz ibuk  LIBRA mogą być wyświetlane również w urządzeniach przenośnych i komputerach domowych.

Ofertę informacyjną poszerzają inne bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki:  Elsevier,  Springer i Web of Science.

Wysoka jakość i różnorodność księgozbioru to duża zasługa hojnych darczyńców, zarówno pracowników dydaktycznych, jak i wielu instytucji. W 2005 roku rozpoczęto m. in. współpracę z  Biblioteką Narodową, w 2006 z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu nieżyjącego już niestety, Konsula Thomasa Gläsera, wspaniałego Człowieka i Przyjaciela Biblioteki do książnicy trafił  dar w postaci 400 egzemplarzy nowych książek, filmów wideo i DVD, płyt CD dla studentów filologii germańskiej. W następnych latach nawiązano kolejne kontakty z wydawnictwami (również uczelnianymi), księgarniami, antykwariatami, bibliotekami, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,  Instytutem Goethego w Bonn i Krakowie oraz wieloma innymi placówkami. Osoby prywatne również dostarczają pieczołowicie przechowywane woluminy, a jeden z mieszkańców Oświęcimia przekazał Bibliotece  unikatowe mapy z okresu międzywojennego.

Biblioteka jest w stu procentach skomputeryzowana w oparciu o system biblioteczny KOHA. System poza zapewnieniem płynnej pracy Biblioteki zapewnia dostęp on-line do katalogu bibliotecznego, całą dobę, także poza godzinami pracy Biblioteki. Poprzez katalog czytelnicy mogą zamawiać książki do wypożyczania, dokonywać rezerwacji oraz sprawdzać stan swoich kont bibliotecznych.