Poznaj nasze kierunki studiów

Usługi

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Biblioteka MUP Oświęcim na indywidualne zlecenie czytelników opracowuje zestawienia bibliograficzne (w oparciu o zbiory własne: książki i artykuły z prenumerowanych czasopism).

Zamówienia prosimy składać w Czytelni książek na formularzach – dostępnych w załączniku lub na miejscu, w Bibliotece. Zamówienia można również przesyłać elektronicznie na adres biblioteka@uczelniaoswiecim.edu.pl

Zamowienie_ zestawienia

Zestawienia wykonywane są nieodpłatnie.

Termin realizacji uzgadnia się z bibliotekarzem.

Wyszukane zbiory udostępniane są zgodnie z Regulaminem Biblioteki MUP Oświęcim.

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

W przypadku braku poszukiwanych dokumentów w Bibliotece MUP Oświęcim oraz bibliotekach oświęcimskich możliwe jest pozyskanie ich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych z innych bibliotek krajowych.

Zamawiane przez czytelników pozycje sprowadzane są w ciągu miesiąca z bibliotek w całej Polsce – do Czytelni Biblioteki MUP Oświęcim.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy i studenci MUP Oświęcim.

Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 pozycji (książki, artykuły z czasopism).

Zamówienia należy składać poprzez swoje konto w katalogu bibliotecznym KOHA.

Okres realizacji zamówienia trwa około miesiąc.

O nadejściu zamawianego dzieła i terminie jego zwrotu czytelnik zostaje powiadomiony mailowo.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczania międzybibliotecznego mogą być udostępniane wyłącznie w Czytelniach Biblioteki i w żadnym wypadku nie mogą być wydawane poza obręb Biblioteki.

Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

Koszty związane ze sprowadzeniem dzieł lub odbitek kserograficznych pokrywają zamawiający, według rachunku wystawionego przez instytucję wysyłającą. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, Biblioteka może go obciążyć pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

  • zbiory specjalne;
  • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne;
  • wydawnictwa wydane przed 1945 r.;
  • czasopisma (przesyłane są odpłatnie odbitki ksero);
  • dzieła w złym stanie zachowania;
  • dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni.

Kontakt:
tel. 33 842 98 68
e-mail: wm@uczelniaoswiecim.edu.pl
II piętro B1 Collegium Inventorum

SAMOOBSŁUGOWY SKANER

W Czytelni Prasy czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z samoobsługowych skanerów. Urządzenia umożliwiają zapisywanie obrazów w najpopularniejszych formatach użytkowych (m.in. jpg, tiff, PDF). Pliki można przesłać pocztą elektroniczną lub zapisać na dysku zewnętrznym/napędzie USB.

Skanowanie zbiorów jest możliwe w ramach tzw. dozwolonego użytku, do własnych potrzeb naukowych, badawczych i dydaktycznych. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności praw autorskich) i odpowiada za ich naruszenie.