Poznaj nasze kierunki studiów

„Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 26 października 2020r.

„Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach” – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 27 i 28 października w godzinach 9.30-14.00 na platformie ZOOM odbędzie się szkolenie dla Kadry Zarządzającej Uczelnią – „Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach” w ramach projektu Uczelnia na wyższym poziomie. Podczas szkolenia przedstawione będą zasady budowania autorytetu kierownika zespołu w uczelni wyższej, prawa i obowiązki kierownika zespołu. Kadra nabędzie dodatkowe umiejętności budowania pozytywnego wizerunku i autorytetu, poznają praktyczne zasady i techniki komunikowania się z podwładnymi i reagowania w trudnych sytuacjach.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.