Poznaj nasze kierunki studiów

„Chcieć wiedzieć i widzieć” – dr Alicji Bartuś gościem Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu

Data utworzenia: 21 listopada 2022r.

Pani Alicja Bartuś przemawia do Władz Uczelni, wykładowców i studentów, którzy siedzą na Auli

W środę 16 listopada 2022 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu gościliśmy kierownik Instytutu Praw Człowieka dr Alicję Bartuś, która poprowadziła dla naszych studentów prelekcję otwartą pt. „Chcieć wiedzieć i widzieć”, nawiązującą do wystawy „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, którą do końca listopada zwiedzać można w Auli im. Kazimierza Piechowskiego MUP w Oświęcimiu.

Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów wszystkich kierunków, w tym szczególnie wśród studentów kierunku Filologia angielska, dla których zarówno wystawa, jak i prelekcja stały się preludium do szerszej dyskusji w trakcie zajęć z języka angielskiego i niemieckiego z p. dr Barbarą Poważa- Kurko i p. dr Elwirą Miter-Dąbrowską.


Ekspozycja „Byli sąsiadami. Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” pochodzi z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, w Oświęcimiu prezentowana jest we współpracy z Oświęcimskim Instytutem Praw Człowieka. Została zorganizowana w Małopolskiej Uczelni Państwowej przez uczelnianą Bibliotekę wspólnie z Fundacją na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.