Poznaj nasze kierunki studiów

Child Research and Education Congress

Data utworzenia: 16 lutego 2024r.

Slajdy wyświetlane podczas Child Research and Education Congress

W dniach 8-9 luty 2024 r. mgr Ewa Zimny – nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu,  uczestniczyła  w konferencji  poświęconej pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, gdzie wygłosiła referat pt. Gotowość dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole w opinii nauczycieli przedszkoli.

Konferencja uzyskała patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki, realizowana była w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”.

Tematyka konferencji oscylowała wokół systemów edukacji formalnej i nieformalnej w Polsce i na świecie, mediów w edukacji, psychologicznych  aspektów funkcjonowania dziecka w zmieniającej się rzeczywistości.

W konferencji udział wzięło wielu badaczy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów reprezentujących wiodące ośrodki akademickie z kraju i zagranicy, m.in. takie autorytety, jak prof. dr Paul Leseman i dr Pauline Slot z Uniwersytetu w Utrechcie, prof. dr Fernando Albuquerqe Costa z Uniwersytetu Lizbońskiego, prof. dr Idesbald Nicaise z KU Leuven, prof. dr Dimitris Zachos z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, a także prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. dr hab. Janusz Kirenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski).

Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.