Poznaj nasze kierunki studiów

CONTROLLING PROCESÓW W PRAKTYCE

Data utworzenia: 25 czerwca 2024r.

Studenci biorą udział w warsztatach. Siedzą zwróceni w kierunku prowadzącego, który wskazuje im coś na ekranie rzutnika

Studenci III roku kierunku Zarządzanie wzięli udział w warsztatach pt. „Od Wizji do Wykonania: Kompleksowe Zarządzanie i Optymalizacja Procesów Produkcyjnych”, które przeprowadził Pan Szymon Sobiegała, Senior Expert w dziedzinie Global Continuous Improvement.

Wydarzenie, którego celem było ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej przez studentów w obszarze zarządzania procesami oraz skonfrontowanie teorii z praktyką, zorganizowane zostało przez dr Joannę Miłoń – nauczyciela akademickiego Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie.

W ramach spotkania ekspert podzielił się ze studentami swoim dwudziestoletnim doświadczeniem w usprawnianiu procesów w branży motoryzacyjnej. W ramach omawianego tematu poruszył kwestię kariery oraz ciągłego dążenia do doskonałości, w tym filozofii pracy opierającej się na idei „końca marnotrawstwa”. Ponadto zaprezentował istotę zarządzania zespołami produkcyjnymi, zwrócił również uwagę na znaczenie widzenia organizacji jako złożonego mechanizmu. Przedstawił także firmę Dayco, światowego lidera w dziedzinie badań i projektowania oraz produkcji w branży automotive. Zaprezentował również segmenty rynku, w których firma operuje, a także ukazał jak globalne strategie wpływają na lokalne operacje. Szczegółowo opisał mapę strumienia wartości (Value Stream Map, VSM) i inne narzędzia używane do diagnozowania przyczyn powstawania przeszkód w procesach, a dodatkowo wyjaśnił, jak ważne jest podejście PDCA (Plan-Do-Check-Act) w ciągłym doskonaleniu procesów. Podkreślił również, że kluczowe jest nastawienie na brak lęku przed popełnianiem błędów i wykraczanie poza strefy komfortu, co jest niezbędne do osiągania postępu.

Poruszone tematy pozwoliły dostrzec studentom, jak metody Lean Management są stosowane w praktyce.

Spotkanie zakończyło się sesją, podczas której studenci mieli możliwość zadawania pytań i podjęcia dyskusji o autentycznych przypadkach z życia zawodowego. Warsztaty nie były tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale również inspiracją, by dostrzegać w edukacji most łączący teorię z praktycznymi aplikacjami zawodowymi.

Studenci biorą udział w warsztatach. Siedzą zwróceni w kierunku prowadzącego, który wskazuje im coś na ekranie rzutnika