Poznaj nasze kierunki studiów

Część teoretyczna V edycji programu „Legia Akademicka” już za nami

Część teoretyczna V edycji programu „Legia Akademicka” już za nami

W semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, w ramach V edycji programu Legia Akademicka na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyły się ze studentami trzy spotkania w tym jedno zdalne, poświęcone informacji w zakresie przystąpienia do Legii Akademickiej oraz promocji współczesnych Sił Zbrojnych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Uczelnianego Koordynatora ds. Legii Akademickiej ppłk rez. dra inż. Antoniego Krauz przy ścisłej współpracy i pomocy Pana kpt. Macieja Michalczyka oficera wydziału rekrutacji  WCR Oświęcim.

Spotkania przeprowadzono w dniach: 27.03.2022r. (zdalnie), 04.04.2022r.,  24.04.2022r.

Uczestniczyli w nich studenci zakwalifikowani do V edycji Legii Akademickiej oraz studenci pierwszego stopnia,  II roku, kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, modułu Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne.

Podczas spotkań omówiono szczegółowo problematykę dotyczącą V edycji Lprogramu. Przedstawiono także zasady i kryteria naboru studentów do programu. Scharakteryzowano proces dotyczący szkolenia teoretycznego realizowanego na uczelni oraz praktyczno – wojskowego realizowanego w dwóch turnusach w jednostkach wojskowych. Omówiono również: zasady, kryteria oraz procedury jak zostać „TERYTORIALSEM” obowiązujące podczas naboru do jednostek Obrony Terytorialnej. Począwszy od wymagań, złożenia wniosku, przygotowania dokumentów, stawienia się w jednostce oraz WCR, przejście przez kwalifikacje, zaliczenia badań specjalistycznych aż do stawienia się na pierwsze szkolenie wojskowe w OT.

Studenci I stopień stacjonarne, II roku, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, rok ak. 2021/22 z MUP Oświęcim z wykładowcą ppłk rez A. Krauz podczas spotkania informacyjnego z kpt M. Michalczykiem przedstawicielem WCR Oświęcim oraz żołnierzem OT z 112 blp

Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzieli się o możliwości realizacji dodatkowych szkoleń specjalistycznych skierowanych do studentów posiadających status podoficerów rezerwy,a także tych, którzy chcą odbyć dodatkowe ochotnicze szkolenie wojskowe, podczas którego pozyskają nową specjalność wojskową.

Studenci dowiedzieli się także więcej o kształceniu w Szkołach Legii Akademickiej oraz o  naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.

Co więcej dokonano charakterystyki i zasad pełnienia następujących form służb: w zasadniczej obowiązkowej służbie wojskowej, służbie w aktywnej rezerwie, służbie w pasywnej rezerwie, terytorialnej służbie wojskowej, służbie w razie głoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Treści obejmowały także problematykę z zakresu form kształcenia kandydatów i powołania do zawodowej służby wojskowej. Wymagań kwalifikacyjnych, do określonych korpusów osobowych, uposażenia żołnierzy oraz różnych form dodatków i świadczeń pieniężnych.

Spotkania połączone z dyskusją, prezentacją materiałów szkoleniowych, folderów, cieszyły się dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród studentów V edycji Legi Akademickiej oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studenci I stopień, niestacjonarne, II roku, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne, rok ak. 2021/22 z MUP Oświęcim z wykładowcą ppłk rez. A. Krauz podczas spotkania informacyjnego z kpt. M. Michalczykiem przedstawicielem WCR Oświęcim

Na ręce Pana Pułkownika Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu składamy serdeczne podziękowania za współpracę, pomoc oraz za udział w spotkaniu i przekazanie szeregu informacji przez Pana kpt. M. Michalczyka, dotyczących kampanii informacyjno-promocyjnej V edycji programu oraz wyżej wymienionej tematyki wojskowej.

 

Autor: ppłk rez. Antoni Krauz