Poznaj nasze kierunki studiów

 DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

Data utworzenia: 25 lutego 2022r.

 DEKLARACJA SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

W imieniu Władz Uczelni oraz całej społeczności Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza W. Pileckiego zdecydowanie potępiam agresję Rosji wobec niepodległej Ukrainy. Prawo narodu ukraińskiego do życia w pokoju zostało brutalnie pogwałcone.

Nie ma słów, które mogą usprawiedliwić tak haniebny czyn!

W tej trudnej chwili, w imieniu całej społeczności akademickiej, deklaruję wsparcie dla naszych ukraińskich studentów, ukraińskich przyjaciół z Uniwersytetu w Mukaczewie oraz dla całego Narodu Ukraińskiego.

 

           dr Sonia Grychtoł, prof. MUP

Rektor MUP Oświęcim