Poznaj nasze kierunki studiów

Delegacja naukowców z Uniwersytetu w Kaposvar

Data utworzenia: 18 marca 2019r.

Delegacja naukowców z Uniwersytetu w Kaposvar

Z inicjatywy prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Koźbiała (z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego) 4 marca 2019 r. gościła na Naszej Uczelni delegacja naukowców i pracowników Uniwersytetu w Kaposvar (Węgry).

 

W pierwszej części pobytu węgierscy goście, w towarzystwie Prorektor ds. studentów PWSZ w Oświęcimiu dr Soni Grychtoł, zostali zapoznani z historią oświęcimskiej uczelni, jej działalnością oraz perspektywami rozwoju. Zwiedzili także obiekty Uczelni.

 

W drugiej części miały miejsce rozmowy, w których brał udział JM Rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Dotyczyły one perspektywy dalszych kontaktów z węgierskim uniwersytetem, w tym w szczególności wymiany pracowników i studentów w ramach programów wymiany międzynarodowej, a także współpracy naukowej. Obie strony podpisały umowę  w zakresie programu Erasmus +, która będzie dotyczyć wymiany  na  kierunkach Pedagogika i Zarządzanie.

 

Uniwersytet w Kaposvar reprezentowali: Judit Lengyel, Edina Csajka, Eva Toth-Erdos, Szilard Berke, Karol Sandor Aron, Gabor Nagy i Honorata Illes, dzięki której możliwy był bezpośredni kontakt z węgierskim partnerem.