Poznaj nasze kierunki studiów

Delegacja naszej Uczelni na pochodzie 3 maja

Data utworzenia: 4 maja 2017r.

Delegacja naszej Uczelni na pochodzie 3 maja

W dniu 3 maja 2017 r. odbyła się 266 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Był to pierwszy taki dokument podpisany w Europie, a drugi na świecie.

„ŚLUBOWANIE” Józef Stemler

Rozwiń skrzydła, orle biały –

i koroną złotą świeć.

Do przeszłości Polski całej

w sercach naszych miłość wznieć!

Srebrnopióry ptaku nasz,

Ty nam drogi w przyszłość wskaż;

Chrobrych myśli i Maja brzask –

wykuć czynem w Polski blask.

Rozwiń skrzydła, orle biały,

szybuj w niebo, w słońce leci …

Wolny, silny, w pełni chwały,

siłę polskiej woli nieć!…

Ducha polski wciąż odradzać

O Boże, Ty mocy daj!

I ludzkości drogę wskazać …

Tak ślubujem – w Trzeci Maj.