Poznaj nasze kierunki studiów

Do grona absolwentów PWSZ w Oświęcimiu dołączyli kolejni inżynierowie!

Data utworzenia: 9 lutego 2018r.

Do grona absolwentów PWSZ w Oświęcimiu dołączyli kolejni inżynierowie!

W dniach 7-8 lutego 2018 r. w Uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyły się  obrony prac inżynierskich studentów z kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło 26 osób i tyleż samo prac dyplomowych  Komisja egzaminacyjna oceniła pozytywnie.   Możemy  więc się  pochwalić, że grono naszych  absolwentów powiększyło się o kolejnych  inżynierów.

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria  produkcji z roku na rok  cieszą  się coraz większą  popularnością.  A sami  obecni absolwenci tego kierunku o specjalności Inżynier jakości zachęcają do studiowania w murach naszej Uczelni:

Na Uczelni PWSZ w Oświęcimiu warto studiować, ponieważ można poszerzyć swoją wiedzę w wielu dziedzinach i zdobyć cenne doświadczenie . Studenci mają możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w różnych zakładach produkcyjnych. Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w renomowanych przedsiębiorstwach.  Dzięki zajęciom praktycznym oferowanym przez Uczelnię, młodzi inżynierowie mogą stać się ekspertami w swojej dziedzinie.”

Piotr Dejko, absolwent kierunku  ZIP o specjalności Zarządzanie inżynierią produkcji w procesach chemicznych, który ukończył studia z wyróżnieniem, również polecam studia w oświęcimskiej Alma Mater:

„W moim przypadku decydujący był w dużej mierze kierunek, a zwłaszcza specjalizacja studiów. Zarządzanie inżynierią produkcji w procesach chemicznych, dla osoby, która pracuje w firmie Synthos, to był według mnie strzał w dziesiątkę. Niezmiernie istotne było również to, że studia były na miejscu. Łączenie nauki z pracą często jest bardzo męczące (głównie ze względu na brak czasu i trudne dojazdy). Oferta PWSZ  Oświęcim pozwoliła bez większych komplikacji na jedno i drugie. 
Równie ważne to przyjazna atmosfera i życzliwość osób prowadzących zajęcia.”