Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Data utworzenia: 5 stycznia 2023r.

Dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej ds. Projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21), uruchomiony zostaje dodatkowy nabór na wolne  stanowisko w Zespole Projektowym:

1) Lider Edukacji 1 miejsce.

Termin składania formularzy: 0509.01.2023 r.

Komunikat nr 1-2023 komisji (PDF)