Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Data utworzenia: 13 października 2022r.

Dodatkowy nabór na stanowiska w projekcie „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”

Szanowni Państwo,

z przyczyn niezależnych od Komisji, postanawia się uruchomić dodatkowy nabór na następujące osoby wchodzące w skład Zespołów Projektowych w ramach realizacji Projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21):

1) Stanowisko Lider Edukacji (2 miejsca)

2) Stanowisko Przedstawiciel Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (1 miejsce)

3) Stanowisko Koordynator Praktyk Studenckich (1 miejsce)

 

Termin składania formularzy: 13.10. 2022 r. – 14.10. 2022 r.

 Komunikat nr 3-2022 komisji