Poznaj nasze kierunki studiów

Dodatkowy nabór uczestników do grup wiekowych 10-12 oraz 13-16 do Projektu „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Data utworzenia: 7 lutego 2019r.

Dodatkowy nabór uczestników do grup wiekowych 10-12 oraz 13-16 do Projektu „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Rodzice i Opiekunowie Prawni mogą składać dokumenty w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie. Dokumenty przyjmowane są do 11-go lutego 2019 roku do godz. 15.00, w Dziale Projektów (Pokój 1.13 w budynku Collegium Primum) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu znajdującej się przy ulicy Maksymiliana Kolbego 8.

Dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną  na adres Uczelni.

Informacje o projekcie, jak również regulamin uczestnictwa i naboru do projektu wraz z załącznikami są dostępne na stronie uczelni w  zakładce „Projekty Unijne”. Na stronie jest również dostępny kalendarz spotkań, gdzie znajdują się daty i godziny zajęć/warsztatów.

Dokumenty i załączniki są także dostępne pod linkiem https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/oswiecimski-uniwersytet-mlodego-odkrywcy/formularze-i-pliki-do-pobraniaregulaminy/

Projekt jest organizowany zarówno dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat, jak i chętnych Rodziców/Opiekunów Prawnych. Jeśli Rodzice są zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach również muszą wypełnić odpowiednią dokumentację.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę nr POWR.03.01.00-00-T112/18 zawartą  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy !

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia dziecka do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dziecka

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Opiekuna Prawnego Dziecka

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ubezpieczeniu NNW

Załącznik nr 6 – Deklaracja Uczestnictwa Dziecka w Projekcie

Dokumenty do wypełnienia w celu zgłoszenia Rodzica/Opiekuna Prawnego do wzięcia udziału w Projekcie są następujące:

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy Rodzica/Opiekuna Prawnego

Załącznik 4 – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik 7 – Deklaracja Uczestnictwa Rodzica/Opiekuna Prawnego w Projekcie