Poznaj nasze kierunki studiów

Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 6 maja 2020r.

Doradztwo zawodowe w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Mamy przyjemność poinformować, że w naszej Uczelni działa nowy doradca zawodowy – Pani Agata Płotek, która jest do Państwa dyspozycji w ramach realizacji projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Pani Agata ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała  realizując się w pracy zawodowej na podobnych stanowiskach.

W czasie epidemii koronawirusa Doradca zawodowy  wykonuje swoje obowiązki ON-LINE, zatem zachęcamy do kontaktu mailowego (doradca.zawodowy@uczelniaoswiecim.edu.pl) bądź telefonicznego (33 842 98 45).

 

Doradca zawodowy w ramach swoich obowiązków:

  • udziela informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o ofertach uczelni, rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kompetencji, np.: poprzez udział w szkoleniach w ramach projektu,
  • pomaga określić obszar preferencji zawodowych danej osoby na podstawie wywiadu, rozmowy doradczej, czy testów wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym tak, aby jak najlepiej spożytkować swoje osobiste kompetencje i zainteresowania w pracy zawodowej,
  • pozyskuje informacje o sytuacji zawodowej uczestników projektu, diagnozuje ich potencjał i preferencje zawodowe, analizuje informacje z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i rodzinnej,
  • tworzy Indywidualny Plan Działania, czyli zakres działań, które należy podjąć w konkretnym przypadku, aby jak najskuteczniej odnaleźć się na rynku pracy,
  • szkoli osoby bezrobotne w zakresie skutecznych metod poszukiwania pracy, autoprezentacji w relacjach społecznych, autoanalizy swoich mocnych i słabych stron, preferencji zawodowych, zachowań asertywnych i działań przedsiębiorczych wspomagających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Informacje na temat godzin pracy doradcy dostępne są na stronie internetowej, w poniższym linku: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/uczelnia/fundusze-unijne/uczelnia-na-wyzszym-poziomie-zintegrowany-program-rozwoju-pwsz-im-rtm-pileckiego-w-oswiecimiu/doradca-zawodowy/