Poznaj nasze kierunki studiów

Dotyczy: wyników konkursu na stanowisko kierownika Projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

Dotyczy: wyników konkursu na stanowisko kierownika Projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00- PZ1/17

LINK DO OGŁOSZENIA